Rośliny naczyniowe

Melsztyn - ruiny zamku, Zamczysko

Pogórze Wiśnickie - 25 marca 2016

Przyjemny spacer niebieskim szlakiem spod ruin średniowiecznego zamku w Melsztynie na wzgórze zwane Zamczyskiem, gdzie znajdują się pozostałości po wczesnośredniowiecznym grodzisku.