Rośliny naczyniowe

Bukowiec - spacer

Pogórze Rożnowskie - 28 lutego 2016