Rośliny naczyniowe

Dolina Radocyny - Beskid Niski

30 maja 2015