Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Wierchomla

Beskid Sądecki

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1983

Powierzchnia : 25,37 (wg aktów normatywnych)  
Położony 1,5 km od wsi Wierchomla Mała, w gminie Piwniczna-Zdrój, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego”. Obejmuje fragment północnych zboczy góry Pusta Wielka (1061 m n.p.m.).

Rośnie tu bukowo-jodłowy starodrzew, który jest przedmiotem ochrony w tym rezerwacie. Występuje tu zespół żyznej buczyny karpackiej, a na niewielkiej przestrzeni kwaśna buczyna górska.

W szczytowych partiach znajdują się liczne skalne wychodnie piaskowców i zlepieńców. W 2002 roku został tu dodatkowo ustanowiony pomnik przyrody Pusta Wielka I. Obejmuje około 3 ha naturalnego lasu wraz z ciekawymi formami skalnymi w postaci progów i ambon.

Dużo tu uschniętych, starych drzew, w których gnieżdżą się ptaki, a także powalonych, martwych drzew, które porastają mchy i grzyby. Runo leśne jest ubogie.


Rezerwat Wierchomla - kwiecień 2014

Galeria - Rezerwat Wierchomla

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe