Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Kozigarb

Pogórze Dynowskie

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia : 2012

Powierzchnia: 33,3 ha (wg aktów normatywnych)

Położony jest w zakolu Sanu, 2 km od wsi Słonne, w przysiółku Zasanie, w gminie Dubiecko, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie i ochrona góry meandrowej z bogatą mikrorzeźbą terenu wraz z porastającym ją drzewostanem. Rośnie tu kwaśna buczyna górska i grąd subkontynentalny. Występują tu ponad 100-letnie buki. Ciekawostką  jest występujący tu płat „skarłowaciałego” drzewostanu bukowego z domieszką sosny. Rośnie tu m.in.: naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów i  śnieżyczka przebiśnieg.

Na terenie rezerwatu znajduje się  także 140-letnia aleja dębowo- bukowa.

Na stromych stokach można spotkać ciekawe odsłonięcia fliszu karpackiego.

Ze zwierząt spotkać można kumaka górskiego, rzekotkę drzewną, dzięcioła zielonosiwego, i muchołówki:  białoszyją i  małą.

Przez rezerwat prowadzi szlak turystyczny.


Rezerwat Kozigarb

Galeria - Rezerwat Kozigarb


Bibliografia:
  • http://www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/rezerwaty-przyrody/kozigarb/
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-11- 25]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-11-25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe