Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Nad Kotelniczym Potokiem

Beskid Sądecki

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1959

Powierzchnia :  26,50  ha (wg aktów normatywnych)  

Położony około 4 km od wsi Jaworki, będącą obecnie dzielnicą Szczawnicy, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje źródłowy fragment Kotelniczego Potoku na południowych zboczach pasma Radziejowej , które w tym miejscu są pocięte głębokimi jarami potoków z licznymi odsłonięciami skałek.

Przedmiotem ochrony jest tu pierwotny fragment puszczy karpackiej regla dolnego w postaci typowo wykształconej buczyny karpackiej. Najstarsze rosnące tu drzewa mają około 200 lat. W rezerwacie rośnie m.in.: podrzeń żebrowiec, paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, żywokost sercowaty, omieg górski, kopytnik pospolity i marzanka wonna.


 Rezerwat Nad Kotelniczym Potokiem

Galeria - Rezerwat Nad Kotelniczym Potokiem

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe