Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Nad Jeziorem Myczkowieckim

Rezerwat krajobrazowy
 
Data utworzenia : 2003

Powierzchnia:  164,17 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony na zachodnim brzegu Jeziora Myczkowieckiego, na zalesionym grzbiecie góry Berdo (577 m n.p.m.) w gminie Solina.

Występują tu ciekawe wychodnie skalne oraz zróżnicowane zbiorowiska leśne, m.in. żyzna buczyna karpacka, jaworzyna górska i grąd subkontynentalny. Rosną tu m.in.: języcznik zwyczajny, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, lulecznica kraińska, tojad mołdawski, groszek wschodniokarpacki, sałatnica leśna, obrazki alpejskie i czosnek niedźwiedzi.

Przylegające do rezerwatu jezioro jest miejscem zimowania ptaków wodnych, przylatujących tu z północy.
Przez rezerwat prowadzi ścieżka przyrodnicza.


Rezerwat Nad Jeziorem Myczkowieckim

Galeria - Rezerwat Nad Jeziorem Myczkowieckim


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 20]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/rezerwaty-przyrody/nad-jeziorem-myczkowieckim/[dostęp2015-04-16]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe