Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Mogielica

Beskid Wyspowy

Rezerwat faunistyczny

 
Data utworzenia : 2011

Powierzchnia : 50,44 ha 
(wg aktów normatywnych)  

Położony w pobliżu miejscowości Słopnice, na szczycie i północnych stokach Mogielicy (1171 m n.p.m.) w gminach Słopnice i Dobra.

Utworzony został w celu ochrony głuszca i jego biotopu, a także innych rzadkich gatunków ptaków (jedyny w Małopolsce rezerwat powołany głównie dla ochrony ptaków – występuje tu ponad 100 gatunków ptaków lęgowych), oraz siedlisk przyrodniczych i form skalnych występujących w szczytowej partii góry Mogielica. W rezerwacie poza głuszczem gniazdują m.in. dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, sóweczka, włochatka, drozd obrożny, czeczotka i orzechówka zwyczajna. Spotkać też można tu puszczyka uralskiego, puchacza, orlika krzykliwego i orła przedniego.

Na Mogielicy żyją  pojawiają się wilki i rysie. Z rzadszych płazów występuje tu kumak górski i traszki: górska i karpacka.

Teren rezerwatu porastają głównie lasy bukowo-jodłowe, a w okolicach szczytu Mogielicy rośnie naturalny płat górnoreglowej świerczyny (jedyny w Beskidzie Wyspowym). Na kopule (zwanej „Kopą”) występują liczne ostańce skalne i strome gołoborze.


Rezerwat Mogielica

Galeria - Rezerwat Mogielica


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Mogielica [dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe