Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Modrzyna

Beskid Niski

Rezerwat florystyczny

Data utworzenia : 1953 (powiększony w 1959)

Powierzchnia : 14,46 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony obok wsi Barwinek, w gminie Dukla, na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Ochronie podlega tu jedyne w Beskidzie Niskim naturalne stanowisko modrzewia polskiego (ok. 600 sztuk, najstarsze mają po ok. 200 lat i około m w obwodzie), rosnącego tu w drzewostanach mieszanych (udział modrzewia ok. 30%). W rezerwacie występuje ponadto m.in.: wawrzynek wilczełyko, żankiel zwyczajny, storczyk plamisty, podkolan biały i chroniony gatunek grzyba - soplówka jodłowa.


 
Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-02]
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-04-03]
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe