Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Liwocz

Pogórze Ciężkowickie

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia :  2004

Powierzchnia: 84,23 ha (wg aktów normatywnych)

 
Położony niedaleko wsi Lipnica Wielka, na terenie gminy Brzyska i Skołyszyn, w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. Obejmuje część zalesionych południowych stoków góry Liwocz (562 m n.p.m.).

Przedmiotem ochrony są zbiorowiska roślinne typowe dla wyższych partii Pogórza Ciężkowickiego (żyzna buczyna karpacka), oraz stanowiska roślin i zwierząt chronionych. Rośnie tu m.in. podrzeń żebrowiec, paprotnik kolczysty, śnieżyczka przebiśnieg, kłokoczka południowa, orlik pospolity, czosnek niedźwiedzi, podkolan biały, goryczka trojeściowa i zdrojówka rutewkowata.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie chronionego chrząszcza jelonka rogacza oraz motyla pazia żeglarza. Żyje tu także wiele innych zwierząt, m.in.: puszczyk uralski, krogulec, grubodziób, dzięcioł białogrzbiety, żmija zygzakowata i ryjówka aksamitna.


Rezerwat Liwocz

Galeria - Rezerwat Liwocz

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Liwocz
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe