Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Golesz

Pogórze Strzyżowskie

Rezerwat przyrody nieożywionej
 
Data utworzenia :  2000

Powierzchnia: 27,45 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony jest we wsi Krajowice, w gminie Kołaczyce, przy drodze z Jasła do Kołaczyc.

Przedmiotem ochrony są wychodnie skalne piaskowca ciężkowickiego na zalesionym wzgórzu Golesz (260 m n.p.m.), zwane też Górą Zamkową, gdyż na szczycie są ślady po zamku z przełomu XIII/XIV w. oraz las grądowy z rzadkimi gatunkami roślin. Rosną tu m.in. obrazki alpejskie i buławnik mieczolistny.


Rezerwat Golesz

Galeria - Rezerwat Golesz


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 21]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 21]Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe