Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Barnowiec

Beskid Sądecki

Rodzaj rezerwatu: leśny

Data utworzenia :  1957

Powierzchnia: 44, 57 ha 
(wg aktów normatywnych)   

Położony niedaleko wsi Barnowiec, na wschodnich stokach Sokołowskiej Góry (1018 m n.p.m.), w paśmie Jaworzyny Krynickiej, w gminie Łabowa.

Już w 1924 roku hrabia Adam Stadnicki, właściciel tych terenów, utworzył tu rezerwat ścisły. Dzięki temu zachowały się tutaj stare okazy drzew (wiek niektórych szacuje się nawet na 300 lat). W 1957 roku istnienie rezerwatu zostało ponownie zatwierdzone, a w 2002 roku został on powiększony. Na zboczach wśród lasu rozrzucone są malownicze grupy skalne w postaci ogromnych, spękanych bloków piaskowca, jest też ściana skalna wysokości 50 m, oraz osuwiska. Dominującym zespołem leśnym jest tu buczyna karpacka. Na niedostępnym skalnym urwisku rośnie niewielki płat jaworzyny górskiej z miesiącznicą trwałą. W runie leśnym występuje m.in.: paprotnik Brauna, paprotnik kolczysty, paprotka zwyczajna, rozchodnik karpacki, kozłek trójlistkowy, marzanka wonna i kopytnik pospolity.

Wzdłuż granicy rezerwatu prowadzi żołty szlak turystyczny. 


Rezerwat Barnowiec

Galeria - Rezerwat Barnowiec


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Barnowiec [dostęp 2015-02- 15]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe