WRZESIEŃ
Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia :  1996

Powierzchnia: 29,03 ha (wg aktów normatywnych)

Położony obok wsi Wiślica, w gminie Skoczów, na północnym skraju Pogórza Cieszyńskiego (najdalej na zachód wysunięta część Pogórza Śląskiego), na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Dolina Górnej Wisły” oraz także w ramach programu NATURA 2000 wchodzi w skład ostoi siedliskowej ”Cieszyńskie Źródła Tufowe”.

Obejmuje fragment lasu porastający stromą skarpę doliny górnej Wisły. Rezerwat został utworzony celem zachowania drzewostanów bukowych oraz łęgów z pomnikowymi okazami buka i jesionu. Najstarsze drzewa mają tu około 140 lat. Rezerwat jest podobno największym skupiskiem  wiązu górskiego na terenie Śląska Cieszyńskiego. Ciekawostką jest duży udział wśród drzewostanu czereśni ptasiej. Ponadto w rezerwacie znajduje się stanowisko cieszynianki wiosennej i rośnie wiele innych, ciekawych roślin, m.in.: barwinek pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, storczyk blady, obrazki alpejskie, wawrzynek wilczełyko i czosnek niedźwiedzi.

W środkowej części rezerwatu znajduje się obszar dawnego osuwiska z aktywnym źródliskiem, w którym występuje zjawisko czynnej depozycji martwic wapiennych (tufów i trawertynów).

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 21]
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp 2015-04-02]
  • http://www.traveligo.pl/x.php/1,525/Pogorze-Cieszynskie.html [dostęp 2016-01-02]
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Skarpa_Wi%C5%9Blicka [dostęp 2016-01-02]

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.