GRUDZIEŃ
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)

Regiel górny  sięga od 1150 do 1500 m n.p.m. (1390 m n.p.m. na Babiej Górze).
 
Występuje tu znacznie mniej zespołów roślinnych niż w piętrach poprzednich. Ma to związek z niską temperaturą, dużą ilością opadów oraz kwaśnymi glebami.

Dominującym zbiorowiskiem roślinnym w reglu górnym jest karpacki bór świerkowy. Występuje głównie na glebach bielicowych, na bezwapiennym podłożu. Główne drzewo to świerk pospolity. W podszycie rośnie porzeczka skalna i rzadko wiciokrzew czarny. W runie występują gatunki charakterystyczne dla siedlisk kwaśnych, m. in. borówka czarna, goryczka trojeściowa, śmiałek pogięty, kosmatki: olbrzymia i gajowa, podbiałek alpejski, szczawik zajęczy, nerecznica szerokolistna, widłak jałowcowaty.

W miejscach stromych, nad potokami występuje jaworzyna karpacka, występująca także w reglu dolnym ( w Beskidzie Śląskim Żywieckim, rzadko w Beskidzie Niskim i Bieszczadach). Jej głównym składnikiem jest klon jawor i jarząb pospolity. Jaworzyna karpacka cechuje się bogatym runem, które tworzą gatunki ziołoroślowe (efekt żyznej próchniczej gleby tworzącej się w szczelinach skalnych), m. in. miłosna górska,  parzydło leśne, wietlica alpejska.
  
W miejscach wilgotnych, przy źródliskach i nad strumieniami rozwija się kilka typów ziołorośli – z przewagą miłosny górskiej, tojadu mocnego lub szczawiu alpejskiego. Takie typy ziołorośli występują głównie w Tatrach i na Babiej Górze.
 
W Tatrach, na wapiennym podłożu, przy zimnych źródłach występuje mszysty zespół źródliskowy, a na półkach skalnych spotyka się murawy nawapienne.
 
W miejscach, gdzie bór świerkowy został zniszczony, wykształca się zespół psiar.
 
W reglu górnym można spotkać też łąkę mietlicowo-mieczykową, uboższą niż w reglu dolnym. Występują tu także kośne traworośla wiechliny sudeckiej i ciemiężycy zielonej. Naturalna granica lasu występuje jedynie w Tatrach, Bieszczadach i na Babiej Górze. Jest uwarunkowana klimatem, temperaturą, długotrwałym zaleganiem śniegu, wiatrami, nachyleniem zboczy, skróceniem okresu wegetacji.

 


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.