CZERWIEC
Kozibród łąkowy (Tragopogon pratensis)

Występuje od 1390 m n.p.m. na Babiej Górze i od 1450 m n.p.m. w Tatrach do 1650 m n.p.m. na Babie Górze i do 1800 m n. p. m. w Tatrach. Głównym zespołem roślinnym jest tu zespół kosówki, występujący zarówno na podłożu wapiennym, jak i bezwapiennym. Poza kosodrzewiną rośnie tu porzeczka skalna, jarząb zwyczajny (jego górska odmiana), wierzba śląska, róża alpejska i jałowiec halny. Gdzieniegdzie pojawiają się nieduże grupy skarlałego świerka pospolitego, czasem sosna limba.
Kosówka pełni bardzo ważną rolę. Zabezpiecza skały przed erozją oraz chroni lasy regla górnego przed lawinami kamiennymi i śnieżnymi, wpływa też pozytywnie na stosunki wodne, gdyż  zatrzymuje wodę pochodzącej z roztopów i opadów deszczu.

Pomiędzy zaroślami kosówki tworzą się traworośla – na podłożu wapiennym zespół kostrzewy karpackiej (Tatry), na bezwapiennym zespół trzcinnika owłosionego (Tatry i Babia Góra).

Na podłożu granitowym często można spotkać goryczkę kropkowaną, a na wapiennym ciemiężycę zieloną, bodziszek leśny i tojad mocny.
 
Przy źródliskach i wzdłuż potoków występują ziołorośla. Rośnie tam m. in. miłosna górska, modrzyk górski, wietlica alpejska, omieg górski, kuklik górski, wierzbówka kiprzyca.

W piętrze kosodrzewiny runo tworzą głównie borówki: czarna i brusznica, kosmatka olbrzymia,  podbiałek alpejski i różne gatunki mchów. Rośnie tu także bażyna czarna.

Na półkach i zboczach skalnych powstają murawy naskalne. Na wapieniu zespół  kostrzewy różnobarwnej i mietlicy alpejskiej oraz zespół turzycy trwałej na granicie. Na Babiej Górze murawy naskalne występują wyłącznie na północnych zboczach. Rozwija się tu bogate w roślinność zbiorowisko z kostrzewą różnobarwną.

Na występujących w tym piętrze piargach występują: na wapieniu zespół maku alpejskiego i rogownicy szerokolistnej, na granicie zespół szczawióra alpejskiego i skalnicy karpackiej.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.