MAJ
Ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria)

Kotlina Sądecka - 20 maja 2017


W sobotę wybrałam się na chwilę nad starosądeckie stawy nad Dunajcem. W tamtym roku znalazłam tam nieznaną mi roślinkę, którą później oznaczyłam jako ułudkę leśną. Zdjęcia wyszły mizerne, więc nie zamieściłam jej w atlasie. W tym roku udało mi się ją sfotografować w Dolinie Zadielskiej. Ale wróciłam, żeby ją odnaleźć nad stawami. Niestety, w tym roku nie było ani jednej, chociaż w ubiegłym roku było jej dużo.

Ale spacer był i tak udany. Dowiedziałam się, że ten teren jest częścią sieci Natura 2000 pod nazwą „Środkowy Dunajec z dopływami”. Informuje o tym tablica, której nie było w ubiegłym roku. W domu doczytałam na ten temat w Internecie i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy.

Ciągnie się on od Szczawnicy i Krościenka aż do Nowego Sącza. Obejmuje nie tylko tereny nadrzeczne Dunajca, ale także jego dopływów: Ochotnicy, Kamienicy Gorczańskiej i Słomki. Jego obszar liczy ponad 750 ha powierzchni.

Jest ostoją dla wielu gatunków ryb. Występuje tu chroniony kumak górski. Cenne tu są także nadrzeczne kamieńce z zasiedlającymi je licznymi roślinami pionierskimi, zarośla wrześni pobrzeżnej i wierzby siwej, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz łęgi i olsy nadrzeczne.

Można tu też spotkać wiele ciekawych ptaków, zwłaszcza wodnych. Są czaple siwe i białe, czarne bociany,  kormorany, oczywiście mnóstwo łabędzi i wiele innych. Dunajec w Kotlinie Sądeckiej i otaczające go stawy stają się powoli siedliskiem ptaków wodnych, które dawniej tu nie występowały.

Tym razem zaobserwowałam w zaroślach młodego drozda śpiewaka oraz płynącą Dunajcem samicę nurogęsi z aż 22 młodymi. Nigdy jeszcze nurogęsi nie widziałam, zaskoczyła mnie też ilość młodych, więc byłam bardzo zadowolona. 


Kotlina Sądecka
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.