Rezerwat leśny


Data utworzenia : 1996

Powierzchnia : 217,13 ha  (wg aktów normatywnych) 

Położony na północno-zachodnich zboczach góry Na Opalonym (570 m n.p.m.)oraz w dolonie potoku Trzciański Mszaniec, na obszarze należącym niegdyś do ośrodka rządowego w Arłamowie, o około 2 km od wsi Wojkowa, na  terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”.

Głównym przedmiotem ochrony jest  fragment Puszczy Karpackiej z naturalnym zbiorowiskiem buczyny karpackiej – rośnie tu wiele drzew o pomnikowych rozmiarach (300-450 cm obwodu). W runie występują rzadkie i chronione gatunki, m.in.: paprotka zwyczajna, rozchodnik karpacki, żywokost sercowaty, kruszczyk szerokolistny,podkolan biały, gnieźnik leśny i listera sercowata.

Rezerwat jest także ostoją dla dzikich zwierząt, żyje tu m.in. jeleń, sarna i dzik. Jest miejscem gniazdowania bociana czarnego, puchacza i orlika krzykliwego. Spotkać tu można kumaka górskiego, rzekotkę drzewną, zaskrońca i żmiję.

Na terenie rezerwatu występują słone źródła  o składzie chemicznym zbliżonym do źródeł w Iwoniczu i Rymanowie.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://www.zpkprzemysl.pl/index.php?fsid=42&ssid=60&t=Rezerwat%20%22NA%20OPALONYM%22[dostęp2015-04- 12]


Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.