WRZESIEŃ
Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia :  1996

Powierzchnia: 11,47 ha (wg aktów normatywnych)
   
Położony w sąsiedztwie wsi Grodziec Śląski, w gminie Jasienica, na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Obejmuje południowo-zachodnie stoki niewielkiego wzgórza (330-347 m n.p.m.) oraz wąwozy i stawy w Grodźcu. Ponadto znajduje się tu niewielkie źródło, z kaskadowym systemem zamulonych wapiennych mis i progów martwicowych, porośnięte roślinnością źródliskową z udziałem rzadkich gatunków mchów, należące do tzw. cieszyńskich źródeł tufowych (razem z trzema innymi na Ziemi Cieszyńskiej jest ono objęte programem Natura 2000). Ma tu miejsce zjawisko osadzania się martwic wapiennych, tufów i trawertynów.

Występuje tu grąd subkontynentalny oraz  podgórska forma żyznej buczyny karpackiej. W w rezerwacie rośnie m.in. :wawrzynek wilczełyko, rzeżucha gorzka, świerząbek orzęsiony, kruszczyk szerokolistny, czerniec gronkowy i turzyca rzadkokłosa.

Na terenie rezerwatu znajduje się także stanowisko archeologiczne fundamenty kamienia łamanego z nieustalonego okresu) oraz grobowiec właściciela zamku w Grodźcu.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 21]
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp 2015-04-02]
  • http://www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/3803/1101/rezerwat-morzyk-w-grodzcu [dostęp 2015-04-02]

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.