LIPIEC
Dzwonek skupiony (Campanula glomerata)

Rezerwat przyrody nieożywionej

Data utworzenia : 1995

Powierzchnia : 7,22 ha  (wg aktów normatywnych) 

Położony niedaleko wsi Twardorzeczka, w gminie Lipowa na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Żywieckiego”. Obejmuje fragment wschodnich zboczy góry Muronka (1021 m.n.p.m.).

Przedmiotem ochrony są wychodnie skalne i jaskinie w otoczeniu starodrzewu świerkowego. Znaczną część obszaru rezerwatu zajmują rozległe osuwiska, a w górnej części rezerwatu występują liczne formy skałkowe z murami i ambonami skalnymi, sięgającymi do 11 metrów wysokości. Część środkową zajmują głazowiska, rowy rozpadlinowe poprzedzielane wałami i leje zapadliskowe. Na terenie tym stwierdzono 37 jaskiń i schronisk skalnych, głównie typu szczelinowego, o genezie osuwiskowej. Największe z jaskiń to: Jaskinia Chłodna (długość 117 m, deniwelacja 16,5 m) i Jaskinia Pod Balkonem (długość 45 m, deniwelacja 10 m).

Las porastający rezerwat to dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy z domieszką  buka i jaworu. Niektóre świerki mają około 140 lat i osiągają 60 cm średnicy. Rośnie tu także m.in.: paprotka zwyczajna i zanokcica skalna.

Niedaleko północnej granicy rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny, wiodący z Ostrego w Kotlinie Żywieckiej na Magurkę Radziechowską (1108 m n.p.m.).

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody[dostęp 2015-04-02]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-03]
  • http://www.2007.przyroda.katowice.pl/rezerwaty_przyrody.html[dostęp2015-04-04]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Ku%C5%BAnie [dostęp2015-04-04]

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.