WRZESIEŃ
Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare)

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1998

Powierzchnia : 47,07 ha  (wg aktów normatywnych) 

Położony niedaleko wsi Grodziec, w  gminie Jasienica, na terenie  Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Żywieckiego” oraz otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Obejmuje zalesioną dolinę Łańskiego Potoku u podnóży północnych zboczy Beskidu Śląskiego.

Przedmiotem ochrony są naturalne zespoły leśne: łęg jesionowy i nadrzeczna olszyna górska. Rośnie tu licznie ciemiężyca zielona. Na terenie rezerwatu znajduje się także wilgotna łąka, będąca cennym obiektem dydaktycznym, z uwagi na zachodzące na niej procesy sukcesyjne.

W rezerwacie występuje traszka karpacka a także bocian czarny.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody[dostęp 2015-04-02]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-03]
  • http://www.2007.przyroda.katowice.pl/rezerwaty_przyrody.html[dostęp2015-04-04]
  • http://www.slaskie.travel/pl-PL/Poi/Pokaz/3763/1063/rezerwat-dolina-lanskiego-potoku-w-jasienicy[dostęp2015-04-04]
 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.