Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Na Policy II

Pełna nazwa : Na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza

Beskid Żywiecki

Rezerwat leśny

 
Data utworzenia : 1972

Powierzchnia : 58,73 ha 
(wg aktów normatywnych) 

Położony niedaleko wsi Skawica-Sucha Góra, w partiach szczytowych oraz na północnych  zboczach Policy (1369 m n.p.m.) w gminie Zawoja, na terenie obszaru Natura 2000. (graniczy z rezerwatem Na Policy).

Nazwany na cześć profesora UJ Zenona Klemensiewicza, językoznawcy i pedagoga, który zginął w 1969 w katastrofie lotniczej na północnym stoku Policy.

Głównym przedmiotem ochrony jest tu dobrze zachowany zespół górnoreglowego boru świerkowego, z niewielkimi płatami nieleśnej roślinności źródlisk, ziołorośli i młak. W obrębie rezerwatu rosną dwie limby. W partiach grzbietowych spotyka się zarośla kosodrzewiny i jałowca halnego. Ponadto rosną tu m.in.: porzeczka skalna, wawrzynek wilczełyko, zarzyczka górska, tojad mocny, fiołek dwukwiatowy, rozchodnik karpacki, przywrotnik prawie nagi, urdzik karpacki, miłosna górska, modrzyk górski, rutewka orkolistna, omieg górski i liczydło górskie.

W rezerwacie spotkać można wiele rzadkich zwierząt. Żyją tu jelenie i wilki, okresowo pojawia się niedźwiedź i ryś. Spośród ptaków występujących tutaj najbardziej interesujące są głuszec, drozd obrożny, krzyżodziób świerkowy i dzięcioł trójpalczasty. Stwierdzono również występowanie sichrawy karpackiej, endemicznego dla Karpat gatunku chrząszcza.

Przez rezerwat prowadzi szlak turystyczny.


 Rezerwat Na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza

Galeria - Rezerwat Na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza


Bibliografia:
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp 2015-04-02] 
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28] 
  • tp://www.sucha.katowice.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody#.VSI50PmsWLA[dostęp 2015-03-02]
 

 
 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe