Rośliny naczyniowe

Pierwszy śnieg w Beskidzie Sądeckim

Niemcowa - 30 listopada 2014