Rośliny naczyniowe

Pasmo Jałowieckie - Lachów Groń

14 września 2014