Rośliny naczyniowe

Wierzbówka kiprzyca nad Murowańcem

9 sierpnia 2014