Rośliny naczyniowe

Łąki nad Zazrivą

Słowacja - Magura Orawska - 15 czerwca 2014