Rośliny naczyniowe

Wiosna w Beskidzie Sądeckim

Dolina Wielkiej Roztoki  Ryterskiej - 1 kwietnia 2014