Rośliny naczyniowe

Spacer do Czarnej Młaki

3 sierpnia 2016

Czarna Młaka to ciekawy staw osuwiskowy na pograniczu Muszyny i Powroźnika, na północnym stoku Czarnych Garbów (835 m n.p.m.) w Beskidzie Sądeckim, będący pomnikiem przyrody.

Można do niego trafić idąc niebieskim szlakiem z Powroźnika albo czarnym z Muszyny.

Staw otacza starodrzew jodłowy. Rośnie tu turzyca prosowa (jedno z najwyżej położonych stanowisk tej rośliny w Polsce), skrzyp bagienny, a podobno także fiołek błotny, przetacznik bobownik i jeżogłówka najmniejsza. Rośnie tam też grzybień biały, ale nie jest to raczej stanowisko naturalne – ktoś chyba postanowił „upiększyć” ten malowniczy stawek.