Rośliny naczyniowe

Białowodzka Woda nad Dunajcem

Pasmo Łososińskie Beskidu Wyspowego - 2 lipca 2016