Rośliny naczyniowe

Łąki pod Śnieżnicą

Beskid Wyspowy - 4 czerwca 2016