Rośliny naczyniowe

Makowica z Doliny Życzanowskiego Potoku

Beskid Sądecki - 19 stycznia 2016