Rośliny naczyniowe

W Paśmie Lubomira i Łysiny

Beskid Makowski - Uklejna - Śliwnik - Działek - Chełm
25 października 2015