Rośliny naczyniowe

Jesień w Rezerwacie "Bór na Czerwonem"

18 października 2015