Rośliny naczyniowe

Hala Łabowska

Beskid Sądecki - 8 października 2015
Rajd klas VI SP 20 w Nowym Sączu