Rośliny naczyniowe

Listopadowe impresje

    Listopad kojarzy się z  szarością, słotą, brakiem słońca, obumieraniem roślin. Niczym przyjemnym. Wydawało by się, że natura, całe swoje piękno, jakie miała nam do pokazania w ciągu całego roku, już zużyła. A jednak…
Wszyscy, którzy wraz z nadejściem późnej jesieni nie zaprzestali wędrówek i spacerów, a są wrażliwi na piękno przyrody, wiedzą, że to nieprawda. W listopadzie także można zachwycić się pięknem roślin. Wystarczy tylko przystanąć na chwilę , pochylić się  i przyjrzeć dokładniej przekwitłym kwiatom, uschniętym trawom, spadłym  liściom, ostatnim grzybom, kroplom rosy na trawach, szronowi…