Rośliny naczyniowe

Podegrodzkie stawy nad Dunajcem

11 sierpnia 2015