Rośliny naczyniowe

Wielki Chocz z KTG

Wycieczka z KTG sądeckiego PTTK
9 sierpnia 2015