Rośliny naczyniowe

Hala Łabowska

Beskid Sądecki - 18 kwietnia 2015