Rośliny naczyniowe

Wiosna na Pogórzu Strzyżowskim

Wiśniowa, Frysztak, Stępina - 11 kwietnia 2015