Rośliny naczyniowe

Ćwilin z Jurkowa

Beskid Wyspowy - 1 marca 2015