Rośliny naczyniowe

Chyba już przedwiośnie

Pogórze Rożnowske - Styr - 23 lutego 2015