Rośliny naczyniowe

Mużeń

Pogórze Rożnowskie - 31 stycznia 2015