Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Lasek Miejski nad Olzą

Pogórze Śląskie

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia :  1961

Powierzchnia: 4,08 ha (wg aktów normatywnych)


 
Położony na terenie Cieszyna, W dzielnicy Bogocice, przy granicy z Czechami, na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Żywieckiego”.

Rośnie tu grąd subkontynentalny – 200-letni starodrzew. Niektóre drzewa osiągają pomnikowe wymiary. Głównym przedmiotem ochrony jest tu bogate stanowisko cieszynianki wiosennej. Ponadto rośnie tu śnieżyczka przebiśnieg, konwalia majowa, obrazki alpejskie, kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, kruszczyk szerokolistny i listera jajowata.

Przez teren rezerwatu przebiega zielona trasa spacerowa po Cieszynie.

 
Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 21]
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody [dostęp 2015-04-02]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe