Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Zwiezło

Bieszczady Zachodnie

Rezerwat przyrody nieożywionej

Data utworzenia : 1957


Powierzchnia : 2,20 ha  (wg aktów normatywnych)


Położony o 3,5 km od wsi Duszatyn, w gminie Komańcza, na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Beskidy Wschodnie” i obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 ”Bieszczady”.

Obejmuje rejon powstałego w 1907 roku osuwiska na zboczach góry Chryszczata. Powstały tu wtedy 3 jeziorka osuwiskowe – obecnie zachowały się dwa. Większe, Jeziorko Górne, o powierzchni 1,44 ha znajduje się na wysokości 701 m. n.p.m., a Jeziorko Dolne, o powierzchni 0,45 ha na wysokości 683 m n.p.m.

Wokół jeziorek wytyczona jest strefa ochronna, obejmująca pas lasu o szerokości 50 m.

Rośnie tu żyzna buczyna karpacka oraz bardzo ciekawa roślinność  związana z  wodami i mokradłami, m.in.: wierzba uszata, skrzyp bagienny, skrzyp gałęzisty, rdestnica pływająca, rzęśl wiosenna i pałka szerokolistna.

Planowane jest powiększenie rezerwatu. 


Przez teren rezerwatu przebiega Główny Szlak Beskidzki.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-12]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe