Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Zakole

Bieszczady Zachodnie

Rezerwat torfowiskowy

Data utworzenia : 1971


Powierzchnia : 5,25 ha  (wg aktów normatywnych)


Położony o 3,5 km od wsi Smolnik, w zakolu Sanu, w gminie Lutowiska, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Beskidy Wschodnie” i obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 ”Bieszczady”.

Znajduje się tu kopułowe torfowisko wysokie, będące przedmiotem ochrony, otoczone bagnistym borem świerkowym. Występują tu rzadkie rośliny torfowiskowe, m.in.: bażyna czarna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, borówka bagienna, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna i wełnianka pochwowata.

Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-12]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe