Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Wyszukiwarka

Jak działa wyszukiwarka
 

WyszukiwarkaCechy roślin

 • Rodziny A - G
  • Agrestowate
  • Amarylkowate
  • Araliowate
  • Astrowate (Złożone)
  • Babkowate
  • Bagnicowate
  • Baldaszkowate (Selerowate)
  • Bażynowate
  • Berberysowate
  • Bobowate (Motylkowate)
  • Bobrkowate
  • Bodziszkowate
  • Brzozowate
  • Bukowate
  • Cisowate
  • Cyprysowate
  • Czystkowate (Posłonkowate)
  • Dereniowate
  • Dyniowate
  • Dziewięciornikowate
  • Dziurawcowate
  • Dzwonkowate
  • Fiołkowate
  • Gązewnikowate
  • Goryczkowate
  • Goździkowate
  • Gruboszowate
  • Gruszyczkowate
  • Grzybieniowate
 • Rodziny J - O
  • Jaskrowate
  • Jasnotowate (Wargowe)
  • Jeżogłowkowate
  • Kaniankowate
  • Kapustowate(Krzyżowe)
  • Kasztanowcowate
  • Klonowate
  • Kłokoczkowate
  • Kokornakowate
  • Komosowate
  • Konopiowate
  • Kosaćcowate
  • Kozłkowate
  • Krwawnicowate
  • Krzyżowe(Kapustowate)
  • Krzyżownicowate
  • Leszczynowate
  • Liliowate
  • Lipowate
  • Lnowate
  • Łączniowate
  • Makowate
  • Marzanowate
  • Motylkowate(Bobowate)
  • Nasiężrzałowate
  • Niecierpkowate
  • Obrazkowate
  • Ogórecznikowate
  • Oliwkowate
  • Orlicowate
 • Rodziny P - Ś
  • Pałkowate
  • Paprotkowate
  • Paprotnikowate
  • Pierwiosnkowate
  • Piżmaczkowate
  • Pływaczowate
  • Podrzeniowate
  • Pokrzywowate
  • Poryblinowate
  • Posłonkowate (Czystkowate)
  • Powojowate
  • Przewiertniowate
  • Przęstkowate
  • Psiankowate
  • Rdestnicowate
  • Rdestowate
  • Rezedowate
  • Rokitnikowate
  • Rosiczkowate
  • Różowate
  • Rzęsowate
  • Rzęślowate
  • Sandałowcowate
  • Selerowate (Baldaszkowe)
  • Sitowate
  • Skalnicowate
  • Skrzypowate
  • Sosnowate
  • Storczykowate
  • Szakłakowate
  • Szarłatowate
  • Szczawikowate
  • Szczeciowate
  • Szorstkolistne
  • Ślazowate
  • Świbkowate
 • Rodziny T - Ż
  • Tamaryszkowate
  • Toinowate
  • Trawy (Wiechlinowate)
  • Trędownikowate
  • Trojeściowate
  • Trzmielinowate
  • Turzycowate
  • Wargowe (Jasnotowate)
  • Wawrzynkowate
  • Werbenowate
  • Wiązowate
  • Widliczkowate
  • Widłakowate
  • Wiechlinowate (Trawy)
  • Wielosiłowate
  • Wierzbowate
  • Wiesiołkowate
  • Wietlicowate
  • Wilczomleczowate
  • Winoroślowate
  • Wodnikowate
  • Wrzosowate
  • Zachylnikowate
  • Zanokcicowate
  • Zarazowate
  • Złożone (Astrowate)
  • Żabieńcowate
  • Żabiściekowate
 • Chronione
 • Endemity
 • Czerwona Księga Karpat Pol.
 • Rośliny o kolorze kwiatów
  • bezbarwny
  • biały
  • brązowy
  • czerwony
  • fioletowy
  • niebieski
  • pomarańczowy
  • różowy
  • zielony
  • żółty
 • Kwitnienie
  • 01 - styczeń
  • 02 - luty
  • 03 - marzec
  • 04 - kwiecień
  • 05 - maj
  • 06 - czerwiec
  • 07 - lipiec
  • 08 - sierpień
  • 09 - wrzesień
  • 10 - październik
  • 11 - listopad
  • 12 - grudzień
 • Zarodnikowanie
  • 01 - styczeń
  • 02 - luty
  • 03 - marzec
  • 04 - kwiecień
  • 05 - maj
  • 06 - czerwiec
  • 07 - lipiec
  • 08 - sierpień
  • 09 - wrzesień
  • 10 - październik
  • 11 - listopad
  • 12 - grudzień
 • Lecznicze
 • Trujące
 • Pasożytnicze
 • Owadożerne
 • Piętra roślinności
  • A. Piętro pogórza
  • B. Piętro regla dolnego
  • C. Piętro regla górnego
  • D. Piętro kosodrzewiny
  • E. Piętro halne
  • F. Piętro turniowe
  • G. Piętro połonin (Bieszczady)
 • Siedliska
  • Bagna, torfowiska, młaki, mokradła
  • Brzegi lasów i zarośli
  • Brzegi rzek i potoków
  • Brzegi wód stojących
  • Hale
  • Kamieńczaki nadrzeczne
  • Lasy iglaste
  • Lasy liściaste
  • Lasy mieszane
  • Lasy podmokłe
  • Łąki
  • Łąki suche
  • Łąki wilgotne
  • Miejsca ruderalne, nieużytki
  • Murawy i zarośla kserotermiczne
  • Murawy naskalne, skały
  • Murawy naskalne, skały - granit
  • Murawy naskalne, skały - wapień
  • Pastwiska, ugory
  • Piargi, żwirki
  • Pola uprawne (chwasty)
  • Polany śródleśne
  • Połoniny
  • Poręby
  • Przydroża, miedze
  • Rowy
  • Rumowiska skalne
  • Szczeliny skalne
  • Wody stojące
  • Wrzosowiska, borówczyska
  • Wyleżyska
  • Zarośla
  • Zarośla kosówki
  • Zarośla nadrzeczne
  • Zbocza
  • Ziołorośla, traworośla
  • Źródliska

 

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe