Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Woronikówka

Bieszczady Zachodnie

Rezerwat florystyczny

Data utworzenia : 1989


Powierzchnia : 14,84 ha  (wg aktów normatywnych)


Położony niedaleko wsi Kołonice, w szczytowych partiach góry Woronikówka (828 m n.p.m.), w gminie Baligród, na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Beskidy Wschodnie” i obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 ”Bieszczady”.

Głównym przedmiotem ochrony jest tu naturalne stanowisko cisa pospolitego (ponad 200 sztuk cisa w formie drzewiastej, znacznie liczniejsze w formie krzewiastej). Głównym zespołem leśnym w rezerwacie jest żyzna buczyna karpacka. Rośnie tu m.in.; parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, goryczka trojeściowa i storczyk męski.

Przez rezerwat prowadzi przyrodnicza ścieżka dydaktyczna.Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-12]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe