Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Wisła

Beskid Śląski

Rezerwat wodno-faunistyczny

Data utworzenia : 1959

Powierzchnia : 17,61 ha  (wg aktów normatywnych) 


Położony w granicach miasta Wisła, w centrum Pasma Barania Góra, na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Obejmuje potoki Malinka ze wszystkimi dopływami oraz Czarna i Biała Wisełka.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest ochrona siedlisk rodzimej populacji pstrąga potokowego.

W dolinach potoków występują unikatowe formy erozji rzecznej i licznymi progami skalnymi, bystrzami i niewielkimi wodospadami. Efektowna jest zwłaszcza seria wodospadów w dolinie Białej Wisełki, zwana Kaskadami Rodła.

Rosną tu lasy regla dolnego i górnego – dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy, żyzna buczyna karpacka i nadrzeczna olszyna górska z olszą szarą. W okolicach źródlisk i młak oraz nad brzegami wód występują ziołorośla górskie. W rezerwacie rośnie m.in.: widłak jałowcowaty, goryczka trojeściowa, marzanka wonna, jaskier platanolistny, rutewka orkolistna, naparstnica zwyczajna, omieg górski  i kopytnik pospolity.

Niestety, rozbudowa Wisły, regulacja znacznych odcinków potoków i budowa zapory w Wiśle Czarnem oraz zanieczyszczenie środowiska, spowodowały, że sytuacja pstrąga na tym terenie wygląda bardzo źle – w Czarnej Wisełce wyginął, a Biała jest sztucznie zarybiana.


Rezerwat Wisła

Galeria - Rezerwat Wisła
Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody[dostęp 2015-04-02]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-04-03]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Wis%C5%82a[dostęp2015-03-04]
   

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe