Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Wilcze

Pogórze Dynowskie

Rezerwat leśny
 
Data utworzenia : 1997

Powierzchnia: 342,33 ha (wg aktów normatywnych)

 
Położony koło wsi Wola Kąkolowska, w gminie Błażowa, w obrębie Hyżnieńskiego-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przedmiotem ochrony jest tu kompleks jedlin ze znacznym udziałem buka. Dominującym zespołem leśnym jest tu żyzna buczyna karpacka, występuje tu również kwaśna buczyna górska i podgórski łęg jesionowy. Rośnie tu m.in.: paprotka zwyczajna, widłak wroniec, widłak jałowcowaty, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg, czosnek niedźwiedzi, storczyk szerokolistny, storczyk plamisty i podkolan biały.


Rezerwat vWilcze

Galeria - Rezerwat Wilcze


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/rejestry-form-ochrony-przyrody-w-woj-podkarpackim [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 28]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe