Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Wąwóz Homole

Pełna nazwa: Wąwóz Homole im. Jana Wiktora

Pieniny

Rezerwat krajobrazowy

 
Data utworzenia :  1963

Powierzchnia: 58,64 ha (wg aktów normatywnych)   

Rezerwat położony niedaleko wsi Jaworki(obecnie dzielnica Szczawnicy).Obejmuje skalny wąwóz Homole (dolny odcinek potoku Kamionka), Czajakową Skałę, a także fragment potoku Koniowiec.

Obydwa potoki tworzą liczne bystrza, kaskady i wodospady. Wąwóz ma długość ok. 800 m i jest obrzeżony pionowymi, wysokimi, wapiennymi skałami (wapień krynoidowy), niektórymi wysokości nawet powyżej 100 m. Powstał w wyniku tektonicznych fałdowań w górnej kredzie, a także został częściowo wyrzeźbiony przez potok Kanionka.

Głównym celem jego powstania była ochrona krajobrazu i cennych osobliwości przyrody nieożywionej i ożywionej. Przed powstaniem rezerwatu teren ten był wypasany, i przez to całkowicie bezleśny. Obecnie w mniej stromych miejscach rośnie wielogatunkowy las, a na stromych zboczach jałowiec, porzeczka skalna, bez koralowy, wiciokrzew czarny, kruszyna pospolita i śliwa tarnina. Botaniczną atrakcją wąwozu są dobrze wykształcone murawy naskalne z udziałem wielu rzadkich roślin. Rośnie tu m.in.: paprotka zwyczajna, przetacznik krzewinkowy, skalnica gronkowa, urdzik karpacki, rozchodnik ostry, rojnik pospolity, goździk postrzępiony, ożanka górska, warzuszka skalna, stokrotnica górska, zerwa kulista, dziewięćsił bezłodygowy, lepnica gajowa, dziewięciornik błotny, dwulistnik muszy, podejźrzon księżycowy, goryczka wiosenna, lilia złotogłów, rozchodnik wielki, rojnik pospolity, złocień baldachogroniasty i kostrzewa blada. Żyje tu wiele rzadkich ptaków, m.in. bocian czarny, puchacz, pustułka, orzechówka, pluszcz i pliszka górska. Spotkać tu można także niepylaka apollo – jednego z najrzadszych polskich motyli.

Wąwóz jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Pieninach.


Rezerwat Wąwóz Homole

Galeria - Rezerwat Wąwóz HomoleBibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_W%C4%85w%C3%B3z_Homole[dostęp 2015-02-24]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe