Rośliny naczyniowe

Turzycowate Trawy


Paprotniki


Drzewa Krzewy Krzewinki


Uhryń

Beskid Sądecki

Rezerwat leśny

Data utworzenia : 1957 (powiększony w 2002)

Powierzchnia : 
16,52 ha (wg aktów normatywnych)  

Położony niedaleko wsi Uhryń, w gminie Łabowa, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje fragment północnych zboczy pasma Jaworzyny Krynickiej.

Ten teren został po raz pierwszy objęty ochroną przez właściciela tych lasów, hrabiego Adama Stadnickiego już w 1924 roku. Pierwotnie rezerwat nazywał się „Miedwiczka”.

Celem ochrony w rezerwacie jest starodrzew jodłowo-bukowy, będący pozostałością po Puszczy Karpackiej. Rośnie tu buczyna karpacka, a na niewielkim obszarze kwaśna buczyna górska. Niektóre stare jodły osiągają wysokość do 40 m i grubość pnia do 115 cm. W rezerwacie pełno jest starych, obumarłych drzew porośniętych mchami, porostami i grzybami.


Przez rezerwat prowadzi zielony szlak turystyczny.

Rezerwat Uhryń

Galeria - Rezerwat Uhryń


Bibliografia:
  • Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M.: Rezerwaty Przyrody w Polsce Południowej: Monografia pod redakcją Grzegorza Rąkowskiego. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2007
  • http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/14223/rejestr2015rezeprzy.pdf [dostęp 2015-03- 28]
  • http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf [dostęp 2015-03- 25]

Kwiaty Białe


Różowe Czerwone Fioletowe


Żółte Zielone Brązowe